ایران ۷۰ هزار کودک کار دارد

ایران ۷۰ هزار کودک کار دارد

حبیب‌الله مسعودی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ایران گفته است که بر اساس مطالعاتی که با دانشگاه علوم بهزیستی انجام شده، ایران حدودا ۷۰ هزار کودک خیابانی دارد.