واقعیت افزوده چیست

واقعیت افزوده چیست

واقعیت افزوده (Augmented reality) نوعی تکنولوژی‌ست که دنیای فیزیکی ما را گسترش می‌دهد و داده‌های دیجیتال به آن می‌افزاید