هر خرید یک امتیاز هر ده روز یک جایزه

هر خرید یک امتیاز هر ده روز یک جایزه

جایزه گرفتن در وانی مانی

شما زمانی که خرید می کنید در فروشگاه وانی مانی با توجه به مبلغ خرید شما هر 50 هزار تومن یک توکن  جایزه دریافت می کنید 

و در نهایت هر ده روز قرعه کشی می شود و جایزه ای برای شما در نظر گرفته می شود و برای شما رایگان ارسال می شود

نظرات بازدیدکنندگان